---------


Metódy a prostriedky špecifikácie
Projekty:
1 - MAS - UML modelovanie
Opis: Projekt modelovania v IBM Rational Software Architect pomocou UML. Systém alarmov na lodi.
Tagy: UML
2 - MAS - špecifikácia a UC opisy
Opis: Projekt modelovania v IBM Rational Software Architect pomocou UML. Systém alarmov na lodi.
Tagy: UML
3 - UML modely
Opis: Sekvenčné, diagramy Use Case, stavové diagramy, diagramy tried atď.
Tagy: UML
--------

2014
tools