Semester 3.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------


Analýza a zložitosť algoritmov
Žiadne projekty - obsah predmetu po kliknutí na názov predmetu
--------

Datové štruktúry a algoritmy
Projekty:
1 - Správca pamäti - malloc
Opis: Správca pamäti rsp. vlastná implementácia malloc() funkcie v C jazyku. Súčasťou zipu je pdf dokumentácia.
Tagy: C/Cpp
2 - Systém na všetko - stromy, hash tabulky
Opis: Implementácia binárneho stromu, AVL stromu, hash tabuľky s riešením kolízií reťazením alebo otvorenou adresáciou
Tagy: C/Cpp
3 - Obchodný cestujúci - dijkstra
Opis: Implementácia dijkstrovho algoritmu, vytvorenie permutácií a nájdenie najkratšej cesty pre problém obchodného cestujúceho (TSP problem)
Tagy: C/Cpp
--------

Operačné systémy
Projekty:
1 - UNIX a programovanie v C
Opis: vzdialený prístup pomcou putty a WinSCP. V unixe som používal Bash2 (Unix shell)
--------

Princípy informačných systémov
Žiadne projekty - obsah predmetu po kliknutí na názov predmetu
--------

Teoretické základy informatiky
Žiadne projekty - obsah predmetu po kliknutí na názov predmetu
--------

2014
tools