Semester 4.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------


Databázové systémy
Projekty:
1 - Špecifikácia zadania
Opis: Bližšia špecifikácia zadania tak aby projekt spĺňal potreby použití JOIN-ov, zložitejších SELECTOV (aj vnorených) s použitím WHERE. Ďalej DELETE, UPDATE atď.
2 - Projekt 1.
Opis: Implementácia špecifikovaného projektu. Použitie rôznych dopytov v MySQL v rôznej zložitosti. Pouzitie vzťahov Many-To-Many, One-to-Many, One-to-One. V tomto projekte nie je použité ORM.
Tagy: Java, MySQL
3 - Projekt 2.
Opis: Implementácia špecifikovaného projektu. Použitie rôznych dopytov v MySQL v rôznej zložitosti. V tomto projekte je použité Objektovo-relačné mapovanie pomocou nástroja hibernate. Implementácia v Jave. Pouzitie vzťahov Many-To-Many, One-to-Many, One-to-One.
Tagy: Java, MySQL, Hibernate
--------

Počítačové a komunikačné siete
Projekty:
1 - Projekt 2 Dokument - UDP protokol a bloková ARQ metóda
Opis: Dokumentácia k zadaniu: "Komunikácia s využitím UDP protokolu a blokovej ARQ metódy"
Tagy: Java, Siete
2 - Projekt 1 - Network Packet Capture
Opis: pouzita kniznica jpcap. analyzator packet-ov v sieti.
Tagy: Java, Siete
3 - Projekt 2 - UDP protokol a bloková ARQ metóda
Opis: Komunikácia s využitím UDP protokolu a blokovej ARQ metódy
Tagy: Java, Siete
4 - Packet Tracer z. 3
Opis: Navrhnutie a vytvorenie siete
Tagy: Siete
--------

Právo informačných a komunikačných technológií
Žiadne projekty - obsah predmetu po kliknutí na názov predmetu
--------

Princípy softvérového inžinierstva
Projekty:
1 - Projekt PSI
Opis: Návrh, opis, plánovanie, UML modelovanie informačných systémov. Použitý RSA modeler. Na projekte sme pracovali dvaja.
Tagy: UML
--------

Vývoj aplikácií s viacvrstvovou architektúrou
Projekty:
1 - Špecifikácia zadania
Opis: Návrh aplikácie s viacvrstvovou architektúrou. Prezenčná vrstva, logická, aplikačná ...
Tagy: Java
2 - Implementácia aplikácie
Opis: Implementácia aplikácie s viacvrstvovou architektúrou. Prezenčná vrstva, logická, aplikačná ...
Tagy: Java, MySQL, Hibernate
--------

2014
tools