Semester 6.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---------


Asemblery
Projekty:
1 - Zadanie 1
Opis:
Tagy: assembler
2 - Zadanie 2
Opis:
Tagy: assembler
--------

Bakalársky projekt II
Projekty:
1 - Zadanie, git repozitár a práca v pdf
Opis: Môj bakalársky projekt. Vytvorený ako maven projekt na JBOSS AS 7 s využitím REST WS ako rozhranie medzi klientom a serverom.
Tagy: Java, Android, JavaEE, MySQL
2 - fbRecommender
Opis: Odporúčač článkov na základe osobných vyjadrení používateľa na sociálnej sieti.
Tagy: fbRecommender, XML
--------

Modelovanie a simulácia
Projekty:
1 - Jednoduchá hra SeparateDots
Opis: Youtube video
Tagy: Java
2 - Porovnávanie hľadania v priestore stavov
Opis: Porovnanie algoritmov A-Star (A*), hľadania do šírky, random walking. Zip obsahuje pdf dokumentáciu.
Tagy: Java
3 - Kalendára udalostí a plánovanie
Opis: Kalendár udalostí paralelné udalosti, plánovanie v telefónnom spojení s obmedzeným počtom telefónnych liniek medzi dvoma mestami
Tagy: C/Cpp
--------

Spoločenské súvislosti informatiky a informačných a komunikačných technológií
Žiadne projekty - obsah predmetu po kliknutí na názov predmetu
--------

Umelá inteligencia
Projekty:
1 - Bláznivá križovatka - IDDFS alg.
Opis: Algoritmus cyklicky sa prehlbujúceho hľadania. Prehľadávanie stavového priestoru pre vyriešenie problému bláznivej križovatky s poskytnutím najlepšieho riešenia. Súčastou zip je dokumentácia pdf.
Tagy: Java
2 - Strojové učenie sa - evolučný alg.
Opis: Hľadanie pokladu pomocou evolučného algoritmu. Použitie mutácií, krížení, selekcie rodičov. Algoritmus Turnaj, Ruleta, Elitárstvo a porovnanie jednotlivých prístupov. Súčasťou projektu je dokumentácia PDF.
Tagy: Java
3 - Dopredný produkčný systém
Opis: Systém ktorý do bázy znalostí pridáva poznatky na základe pravidiel. Pri nedostatku faktov systém položí používateľovi otázky tak, aby bolo možné pravidlo aplikovať pri čiastočnom splnení pravidla. Súčasťou projektu je dokument PDF.
Tagy: Java
--------

Záverečná práca
Projekty:
1 - Zadanie, git repozitár a práca v pdf
Opis: Môj bakalársky projekt. Vytvorený ako maven projekt na JBOSS AS 7 s využitím REST WS ako rozhranie medzi klientom a serverom.
--------

2014
tools