Semester 5.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------


Bakalársky projekt I
Žiadne projekty - obsah predmetu po kliknutí na názov predmetu
--------

Interakcia človeka s počítačom
Žiadne projekty - obsah predmetu po kliknutí na názov predmetu
--------

Konvergencia mobilných a pevných sietí
Projekty:
1 - Zadanie 1 - VoIP ústredňa
Opis: Vytvorenie, konfigurácia, pridávanie userov a uskutočňovanie komunikácie prostredníctvom VoIP ústredne Asterisk. Vytvorenie konferenčného hovoru, záznam hovoru, volanie do PSTN siete... Projekt obsahuje pdf dokumentáciu.
Tagy: Java, Siete, VoIP
2 - Zadanie 2 - Proxy server
Opis: Použitá knižnica JAIN-SIP. SIP proxy server, ktorý je schopný obslúžiť základné SIP správy, dokáže zaregistrovať sa cez SIP telefón a uskutočniť hovor medzi dvoma účastníkmi. SIP správy sú spracovávané proxy serverom. Projekt obsahuje pdf dokumentáciu.
Tagy: Java, Siete, VoIP, SIP
--------

Manažérska ekonómia
Žiadne projekty - obsah predmetu po kliknutí na názov predmetu
--------

Metódy a prostriedky špecifikácie
Projekty:
1 - MAS - UML modelovanie
Opis: Projekt modelovania v IBM Rational Software Architect pomocou UML. Systém alarmov na lodi.
Tagy: UML
2 - MAS - špecifikácia a UC opisy
Opis: Projekt modelovania v IBM Rational Software Architect pomocou UML. Systém alarmov na lodi.
Tagy: UML
3 - UML modely
Opis: Sekvenčné, diagramy Use Case, stavové diagramy, diagramy tried atď.
Tagy: UML
--------

Princípy počítačovej grafiky a spracovania obrazu
Projekty:
1 - 3D animácia OpenGL
Opis: Animácia s jednoduchou interakciou používateľa. Rotácie v 3D svete okolo objektov, transformácie, translácie, implementácia kamery... Použitie OpenGL v jazyku C.
Youtube video

Tagy: C/Cpp, OpenGL
2 - Úloha 1 - Image Processing
Opis: načítavanie obrázka zo súbora, filtre, Convolution filter, Two pass gaussian filter, spájanie obrazov pomoocu parametra alfa
Tagy: C/Cpp, OpenGL
3 - Úloha 2 - Drawing
Opis: Vyfarbovanie trojuholníka pomocou interpolácie. 3D rotácia kocky, kreslenie čiar ...
Tagy: C/Cpp, OpenGL
--------

2014
tools